Gasilstvo deluje na podobnih principih kot vojska, policija ali druge strukture kjer se delo praviloma opravlja skupinsko. Da pa skupina lahko pravilno, hitro in učinkovito deluje je potrebna  hierarhija vodenja in poveljevanja. To pa je izvedljivo le, če so določene oznake činov,  položajne oznake za opravljanje operativnih funkcij ali položajnih funkcij, funkcijske oznake,  določeni nazivi posameznih specialnosti.
 
Seveda, pa so za nagrado in vzpodbudo za nadaljnje delo določene tudi oblike priznanj in odlikovanj.
 
Kakšne so naše oznake, čini odlikovanja, priznanja pa si lahko ogledate v spodaj navedenih povezavah.

 

Čini v Gasilski organizaciji
Oznake sodnokov in tekmovalcev
Položajne funkcije v Gasilski organizaciji
Simboli v Gasilski organizaciji
Specialnosti v Gasilski organizaciji
Vrste in oblike priznanj in odlikovanj