Prostovoljno gasilsko društvo Mojstrana je bilo ustanovljeno daljnega leta 1893. Za naše finančno poslovanje skrbi Delavska hranilnica, kjer imamo odprt poslovni račun: SI56 6100 0000 7972 680. Naša davčna številka je  54923344 in nismo davčni zavezanci.
 
Društvo ima status II. kategorije in  deluje pod okriljem Občine Kranjska Gora oziroma  Gasilske zveze Kranjska Gora. Zraven našega društva delujejo še:
PGD Kranjska Gora, ki je osrednja enota in ima status III. kategorije,
PGD Dovje, ki ima status I. kategorije,
PGD Gozd Martuljek, ki ima status I. kategorije,
PGD Podkoren, ki ima status I. kategorije in
PGD Rateče-Planica, ki ima prav tako status I. kategorije.
 
V našem požarnem okolišu sta naselji Mojstrana in Zgornja Radovna. Sam požarni okoliš meri 5.407 km2, od tega je 2.682 km2 gozdov. V okolišu se raztezajo 3 doline: Vrata, Kot in Krma. Del okoliša je voden pod k.o. Dovje, del pa pod k.o. Viševnica.
Smo prejemniki številnih odlikovanj, kar je nagrada in dokaz, da društvo vestno in požrtvovalno  deluje skozi vsa leta.
05.07.1953 GZ Slovenije, Priznanje III. stopnje za vestno in požrtvovalno delo
17.06.1963 GZ Slovenije, Priznanje I. stopnje za izredno vestno in požrtvovalno delo
16.04.1964 GZ Jugoslavije Orden gasilske zvezde III. stopnje
30.05.1973 GZ Slovenije Gasilsko odlikovanje I. stopnje
13.05.1983 GZ Slovenije Gasilska plamenica I. stopnje
01.03.1993 RŠ CZ Slovenije Plaketa civilne zaščite
06.03.1993 GZ Slovenije Priznanje za posebne zasluge
01.03.1997 RŠ CZ Slovenije Plaketa civilne zaščite
01.02.2001 GZ Slovenije Odlikovanje za posebne zasluge
07.08.2003 Občina Kranjska Gora, Srebrni znak občine Kranjska Gora
02.06.2003 GZ Slovenije Bronasta plaketa z vgravirano 110-letnico
01.03.2013 RŠ CZ Slovenije Zlati znak civilne zaščite
16.05.2013 GZ Slovenije Srebrna plaketa z vgravirano 120-letnico
 
Več o našem društvu lahko preberete na spodnjih povezavah.
 Kontakti
Organi društva
Sestav članstva
pristopna izjava
pravice in dolžnosti
soglasje