To je mož, kateremu gre zahvala, da lahko danes pišemo zgodovino gasilstva   v Mojstrani..
Jože Košir, po domače Lipnik, se je rodil 8. marca 1852 pri Brku v Mojstrani. Leta 1889 je bil ustanovni član požarne brambe na Dovjem. Zaradi težav v skupni požarni brambi se je odločil, da ustanovi prostovoljno gasilsko četo v Mojstrani
 
Dne 22. marca 1893 je v svoji kajži sklical mojstranške gospodarje z namenom, da ustanovijo svojo prostovoljno gasilsko četo. Četo so soglasno ustanovili. Izvolili so vodstvo čete in njega za načelnika. Jože Košir – Lipnik je bil tako 40 let predsednik oziroma načelnik društva ter 9 let častni predsednik, pol stoletja, kar je vsekakor zavidljivo in veličastno obdobje. Umrl je 15.9.1942, star 90 let.
 
Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja:
za 25 let delovanja srebrno medaljo
za 40 let delovanja zlato medaljo
častni zaslužni gasilski križec
 
Več zanimivih podobnosti o PGD Mojstrana in zgodovini gasilstva nasploh, lahko preberete v spodnjih povezavah, kjer je opisano in s fotografijami prikazano različno delo gasilcev v Mojstrani, zbrani so podatki o gašenju pri požarih in ukrepanju pri poplavah na območju Mojstrane, Dovjega, Belce in Radovne. Natančno so zbrani podatki o izobraževanju posameznih gasilcev, podatki o njihovih društvenih aktivnostih in uspehih na različnih gasilskih tekmovanjih. Opisana so različna gradbena dela, ki so jih izvedli gasilci pri graditvi, širitvi in obnovi gasilskega doma v Mojstrani in gasilskega vadišča v Mlačci, prikazana nabava različne gasilske opreme, posebno motornih brizgaln in vozil. Prikazani so vsi trije prapori gasilcev v Mojstrani in zbran je natančen seznam o številnih priznanjih (značkah, pohvalah, plaketah)in odlikovanjih gasilcev ter PGD Mojstrana.

 

Kronika PGD Mojstrana
Zgodovina Mojstrana in Zgornje Radovne
Biografija predsednikov in poveljnikov
Izpis stanj in dogodkov
Seznami diplom, pokalov in tekmovanj
Zgodovina gasilstva